Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de door ons geleverde zorg. Het is mogelijk dat bij ons niet bekend is dat je ontevreden bent en dat er sprake is van een misverstand. Erover praten kan voor beide partijen duidelijkheid verschaffen en eventueel een oplossing bieden.

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet heeft opgelost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen bij de klachtenfunctionaris van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) via klachtverloskunde.nl .

Wij zijn aangesloten bij het CBKZ Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg.

De KNOV Klachtencommissie:

  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht
  • Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen
  • Behandelt de klacht onafhankelijk
  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • Doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

CBKZ
T.a.v. Klachtenfunctionaris KNOV
Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem

Kijk voor meer informatie op: www.deverloskundige.nl

010 2341355
Voor niet dringende vragen en het maken van afspraken.
06 46272220
Voor hulp bij de bevalling en spoedgevallen, 24 uur per dag bereikbaar.​

De Luiermand
Verloskundigenpraktijk Vlaardingen
Hoflaan 43i
3134 AC Vlaardingen

Contact
Telefoonnummer: 010 234 13 55
Bevallings- en spoedlijn: 06 46 27 2220
E-mail: info@deluiermand.nl

Klachten? Klik hier.

knov-logo-de-luiermand-wit