Erkenning/Voogdij

Erkenning
Als je niet getrouwd bent, krijgt het kindje automatisch de achternaam van de moeder. Het kindje kan ook de achternaam van de partner krijgen alleen zal je partner in de zwangerschap het ongeboren kind moeten erkennen. Je kunt er ook voor kiezen de erkenning te regelen en het kindje de achternaam van de moeder geven. Er zijn geen kosten aan verbonden; het aanvragen van bewijsstukken bij de gemeente brengt wel kosten met zich mee. De gemeente wil dat jullie het liefste in de 20e week van de zwangerschap de erkenning komen regelen. Zie voor meer informatie: erkenning, gemeente Vlaardingen.


Voogdij
Wanneer je niet getrouwd bent ligt de voogdij van het kindje automatisch bij de moeder. Wanneer je de voogdij wilt delen moet je hiervoor een verzoek indienen bij de griffie van de sector kanton van de rechtbank. Je hebt hier geen advocaat voor nodig. Het verzoek kan op ieder moment na de geboorte van het minderjarige kind ingediend worden. Je moet voor elk kind waarover je als ongehuwde ouders samen het gezag wilt uitoefenen een apart verzoek indienen. Aan de procedure zelf zijn geen kosten verbonden. Het aanvragen van bewijsstukken bij de gemeente brengt wel kosten met zich mee.

Kijk ook op de site van de rijksoverheid.