Klachten?

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de door ons geleverde zorg. Het is mogelijk dat bij ons niet bekend is dat je ontevreden bent en dat er sprake is van een misverstand. Erover praten kan voor beide partijen duidelijkheid verschaffen en eventueel een oplossing bieden.

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet heeft opgelost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen bij de klachtenfunctionaris van de KNOV via klachtverloskunde.nl .

Wij zijn aangesloten bij het CBKZ Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg.

gallery10

De KNOV Klachtencommissie:

  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht
  • Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen
  • Behandelt de klacht onafhankelijk
  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • Doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

CBKZ, t.a.v. Klachtenfunctionaris KNOV, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem.

Het adres van de Klachtenfunctionaris KNOV:

 

CBKZ

T.a.v. Klachtenfunctionaris KNOV

Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem

Kijk voor meer informatie op: www.deverloskundige.nl